מה אנחנו עושים

סיור לימודי בארה"ב לתכניות להכשרה קלינית בית-ספרית של מורים למתמטיקה ומדעים

ראשי התכניות מישראל יצאו לסיור לימודי בתכניות מקבילות הפועלות זה מכבר בארה"ב