מה אנחנו עושים

דוח על בחינות הבגרות במתמטיקה ובפיזיקה

בשל הביקורות הרבות שמביעים מומחים, חוקרים ומורים כלפי התפקיד המרכזי שממלאות בחינות הבגרות המודדות בעיקר ידע ומיומנויות מחד, ואחרים הגורסים כי בשנים האחרונות, הרף בתחומים אלו דווקא הוגבה במידה ניכרת כדי להעריך חשיבה מסדר גבוה וכישורי יישום מאידך, תערוך הקרן דוח מקיף על בחינות הבגרות במתמטיקה ופיזיקה