מה אנחנו עושים

מהי חוות דעתם המקצועית של המורים המעולים (Master Teachers) בישראל?

הידע של מורים בישראל כמעט ולא נאסף ונחקר. קבלת החלטות נעשית בדרך כלל ללא התייעצות עם מורים, גם כאשר ההחלטות שמתקבלות משפיעות על תפקודם.