מה אנחנו עושים

מענה פדגוגי בכיתות הלימוד להגברת ההשתתפות של תלמידות במסלולי חמש יחידות לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה

בצומת הבחירה במגמות הלימוד בתחילת החטיבה העליונה, בנות ובנים נוטים לכיוונים שונים. בתחומי המדעים ההבחנה הזו בולטת במיוחד, משום שבעוד שמרבית התלמידים במגמות מדעי המחשב ופיזיקה הם בנים, מגמות כימיה וביולוגיה מכילות בעיקר בנות. חלוקה זו הולכת ומעמיקה במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה.