מה אנחנו עושים

מאגר מידע ארצי על שיעורי "תעודת בגרות מדעית איכותית"

קרן טראמפ מעוניינת להניע הקמת מאגר מידע שיציג נתונים ומגמות על שיעורי תעודת בגרות איכותית, הכוללת חמש יחידות במתמטיקה, אנגלית ובמקצוע מדעי ברחבי הארץ