מה אנחנו עושים

מאגר מידע של פרקטיקות הוראה מיטביות בהתבסס על "המצפן להוראה איכותית"

מכללת לוינסקי תפתח מאגר של סרטוני וידאו, חקר מקרים, ניתוח פדגוגי ורקע תיאורטי, על-מנת לסייע למורים להעמיק את השיח סביב העקרונות של הוראה איכותית, ולפתח ידע מעשי ליישומם