What we do

מסלול הכשרה מיוחד למורים חדשים למתמטיקה ומדעים

תכנית חותם מרחיבה את פעילותה כדי להתמודד עם המחסור במורים למתמטיקה ומדעים על ידי הקמת מסלול מיוחד שיקלוט לשורותיו 150 מורים חדשים