מה אנחנו עושים

קורס הכשרה למנהלי תכניות לקידום מצוינות במתמטיקה ובמדעים ברשויות המקומיות

אוניברסיטת בר אילן תפתח תכנית הכשרה למנהלי תכניות עירוניות למצוינות במטרה להעניק למשתתפים כישורים מקצועיים ומיומנויות ניהול שיאפשרו להם לפתח וליישם תכנית עירונית לקידום מצוינות במתמטיקה ומדעים

קישורים רלוונטיים