מה אנחנו עושים

ביצוע הערכה והכנת חקרי-אירוע בנושא תפקוד אפקטיבי של תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים בבתי ספר על יסודיים

המכון לחינוך דמוקרטי יבצע מחקר הערכה לפרויקט 'שיעור ביחד' ויבחן את תפקידם של עוזרי ההוראה במקצועות המתמטיקה והמדעים בכיתות