מה אנחנו עושים

פיתוח והפעלה של תכנית להוראת פיזיקה בכיתות ט' ב- 200 בתי ספר

מכון ויצמן יפתח תכנים ויכשיר 100 מורי תיכון לפיזיקה כדי שילמדו בחטיבת הביניים