מה אנחנו עושים

פיתוח סטנדרטים ומדיניות להבטחת קיום ארוך טווח ולהרחבת היקף ההפעלה של קהילות מקצועיות לומדות של מורי מתמטיקה ומדעים בבתי הספר העל-יסודיים ברחבי הארץ

מכון מופ"ת ינסח סטנדרטים וימליץ על מדיניות להפעלת קהילות מורים לומדות של מורי מתמטיקה ומדעים בבתי הספר העל-יסודיים ברחבי הארץ