מה אנחנו עושים

הטמעת מערכת לניטור התקדמות הלמידה של התלמידים במתמטיקה ב-25 בתי ספר תיכוניים

כאן ועכשיו תסייע למורים המטמיעים את המערכת לניטור הלמידה של 'אקדמיית קהאן', בכיתות ט'-י' במתמטיקה ברחבי הארץ