מה אנחנו עושים

כינוס רשתות מקצועיות בשנת 2015

קרן טראמפ מגבירה את פעילותה כגורם מכנס בין שותפיה באמצעות בניית רשתות מקצועיות שיעודדו שיתוף בידע, לימוד הדדי ופעולה משותפת