מה אנחנו עושים

כנס בנושא החינוך בישראל: בין שתי תפיסות פדגוגיות מנוגדות

ביוני 2012 יקיים בית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב כנס שיוקדש לעיון במערכת החינוך של פינלנד ויידונו בו לקחים אפשריים ליישום בישראל