מה אנחנו עושים

תכנית בית-ספרית של ליווי פדגוגי במטרה להעלות את שיעור התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה בשישה בתי ספר הנמצאים בפריפריה החברתית של ישראל

כי"ח יסייע לבתי ספר בפריפריה לפתח תרבות ארגונית של מצוינות באמצעות חבילת שירותים מותאמת אשר תותאם לכל בית ספר על פי צרכיו, ותכלול ייעוץ ארגוני, ליווי פדגוגי ומומחיות בהוראת מתמטיקה ברמת חמש יחידות