מה אנחנו עושים

תרגום שלושה ספרים בנושא של הוראה איכותית וארגון כנס

ברנקו וייס ממשיך לפעול להנגשת ידע ולהציג בעברית את המחקרים החשובים ביותר שבוצעו בתחום ההוראה האיכותית ברחבי העולם