מה אנחנו עושים

"תנו ללמוד": להגביר את קולם תלמידות ותלמידי חטיבות הביניים בדרישה להעלות את הרף בלימודי מתמטיקה ומדעים

ארגון LEAD יניע בני ובנות נוער לחולל שינוי מערכתי בחטיבת הביניים

קישורים רלוונטיים