מה אנחנו עושים

תכנית מקומית במועצה המקומית חורה להכפלת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות מ-7% ל-14% (60 תלמידים) עד 2021

חורה תשקיע במורים ובהוראה באמצעות מינוי רכז מצוינות והקמת קהילות מורים לומדות