מה אנחנו עושים

תכנית מקוונת לחשיבה מתמטית מסדר גבוה עבור תלמידי חטיבות הביניים בחברה הערבית

מט"ח יציע תכנית תגבור לתלמידים בעלי מוטיבציה שתתבסס על רמת מצוינות 5-6 במבחני פיז"ה