מה אנחנו עושים

תכנית לפיתוח 45 משימות מדורגות במתמטיקה שבהן ישתמשו באופן שיטתי 150 מורים ב-35 חטיבות ביניים בפריפריה החברתית

אוניברסיטת חיפה תפתח משימות לטובת עידוד דפוס חשיבה מתפתח בקרוב מורים ותלמידים בפריפריה החברתית