מה אנחנו עושים

תכנית הכשרה מבוססת סימולציה עבור 200 מנהלי בתי ספר על-יסודיים לצורך היערכות בתי הספר שלהם להרחבת לימודי המתמטיקה ברמת חמש יחידות

תכנית הכשרה מבוססת סימולציה עבור 200 מנהלי בתי ספר על-יסודיים לצורך היערכות בתי הספר שלהם להרחבת לימודי המתמטיקה ברמת חמש יחידות