מה אנחנו עושים

תכנית בית ספרית להתפתחות מקצועית של מורים, שמטרתה להגדיל את מספר התלמידות הבוחרות ומתמידות בלימודי מתמטיקה ומדעים ברמה של 5 יח"ל

רשת עמל פיתחה מודל חדשני המייעד את צוותי החינוך ליצירת שינוי בגישה ובשיטות ההוראה על מנת לקדם תלמידות בלימודי מתמטיקה ומדעים