מה אנחנו עושים

שישה חקרי מקרה ומחקרי שדה שישתקפו בעבודת הקרן ושותפיה

קרן טראמפ תזמין שישה מחקרים אשר יעסקו בתחומים הניצבים בליבת האסטרטגיה שלה