מה אנחנו עושים

קהילות למידה מקצועיות מתוקשבות ל-200 מורים למתמטיקה ברמת חמש יחידות

קהילת המורים המתוקשבת תפתח מאגר מידע מקוון של כלי הערכה עבור מורי חמש יחידות מתמטיקה