מה אנחנו עושים

צוות משותף למט"ח ולקרן טראמפ יפתח תכניות חדשניות ללימודי מתמטיקה ומדעים בחטיבות הביניים

הצוות יפעל להגשמת היעד המשותף – העלאת הרף בלימודי מתמטיקה ומדעים בחטיבות הביניים