מה אנחנו עושים

פיתוח ויישום של קורס בדפוס חשיבה מתפתח בפיזיקה, עבור 350 מורים לפיזיקה ברמת חמש יחידות

מרכז מיטיב יסייע למורי הפיזיקה להתמודד עם החסמים הפסיכולוגיים של תלמידיהם על-מנת להתמיד ולהצליח בלימודים