מה אנחנו עושים

פיתוח ויישום של יחידת לימוד בנושא של "דפוס חשיבה מתפתח" [Growth Mindset] בקרב 20 קהילות מורים לומדות במתמטיקה ברמה מוגברת באזורי הפריפריה החברתית בישראל

המרכז הבינתחומי הרצליה יפתח יחידת לימוד המשלבת דפוס חשיבה מתפתח בהוראת מתמטיקה ברמת חמש יחידות