מה אנחנו עושים

סיור לימודי בארה"ב ללמידה ממומחים ואנשי מקצוע בנושא של מצוינות בחינוך מתמטי ומדעי בחטיבות הביניים

משלחת של מומחים התורמים לקביעת תכניות לימודים, להכשרת סטודנטים להוראה, ולהתפתחות מקצועית של מורים יצאה לחמישה ימי סיור לימודי בארה"ב