מה אנחנו עושים

סדרת מחקרים ואיסוף נתונים בנושא ללימודי מתמטיקה ומדעים בחטיבות הביניים

לקראת התכנסות המועצה המייעצת בנובמבר 2018 קרן טראמפ תזמין סדרת מחקרים העוסקים במאפיינים הייחודיים של חטיבות הביניים בישראל