מה אנחנו עושים

מחקר לבדיקת המוכנות של מערכת ההשכלה הגבוהה לקליטת מספר גבוה יותר של סטודנטים בפקולטות למדעים מדויקים ולהנדסה

המכון הישראלי לדמוקרטיה יבחן האם מערכת ההשכלה הגבוהה ושוק העבודה מוכנים להכפלה במספר בוגרי חמש יחידות מתמטיקה ב-7 השנים האחרונות