מה אנחנו עושים

מחקר לבדיקת ההשפעה של לימודי מתמטיקה ברמה מתקדמת בבית הספר התיכון על הניעות החברתית-כלכלית בישראל

מוסד שורש יחקור נתוני ביג-דאטה במטרה לבדוק את ההשפעות של לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות על הניעות החברתית-כלכלית