מה אנחנו עושים

מחקר ותכנון לאיתור דרכים להגברת המוטיבציה של תלמידי חטיבות ביניים להשקיע ולהצטיין בלימודי מתמטיקה ומדעים

קרן טראמפ בוחנת כיצד ניתן להגביר את המוטיבציה של תלמידי ותלמידות חטיבות הביניים בתחומי המתמטיקה והמדעים