מה אנחנו עושים

מחזור שני של קורס למובילי תכניות עירוניות לקידום המצוינות בהוראה ובלמידה של מתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים

אוניברסיטת תל-אביב, האכסניה של המכון לשלטון מקומי, תשיק קורס להכשרת 20 מנהלי מצוינות ברשויות המקומיות