מה אנחנו עושים

למידה מתחומי ידע אחרים כדי להעשיר את התכניות בחטיבות הביניים – סדרת הרצאות לקהילה המקצועית

WIZE יקיימו שישה מפגשים מעמיקים בנושאים כגון פרסונליזציה, GRIT ומקצועיות שיתופית