מה אנחנו עושים

כינוס רשתות מקצועיות לשיתוף ידע ולשיתוף פעולה ב- 2018-2019

הקרן תמשיך בפעילות הכינוס כמנוף לפעילותה הפילנתרופית