מה אנחנו עושים

הענקת חסות לדיון ציבורי בסיפורי הצלחה בישראל במסגרת כנס שמארגנת חברת החדשות של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

הצגת הסיפור הייחודי של תנופת חמש היחידות במתמטיקה