מה אנחנו עושים

האם חומרי הלימוד במתמטיקה ובמדעים בחטיבות הביניים מובילים את התלמידים לרמת לימוד גבוהה ולמצוינות?

קרן טראמפ תיעזר במומחים למיפוי ולניתוח חומרי הלימוד הקיימים ולמידה כיצד מורים משתמשים בהם בשטח