מה אנחנו עושים

דו"ח של מורים מנוסים למתמטיקה על הלימה בין תכניות הלימודים של חטיבות הביניים ובתי הספר העל-יסודיים ובין מדדי הביצוע של מבחן פיזה

קרן טראמפ תיוועץ עם מורי מתמטיקה מובילים המלמדים בחטיבות ביניים וברמת חמש יחידות בתיכון